Bab Berwudlu Yang Perlu Anda Ketahui

Assalamu'alaikum wr.wb
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, serta Inayahnya kepada kita semua.
Sahabat Muslim semua pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bab-bab berwudlu, materi ini saya ambilkan dari kitab matan safinatun naja (Bahtera Keselamatan) karangan Asy-Syaikh Al-‘Alim Al-Fadlil Salim bin Samiyr Al-Hadlramiy ‘alaa Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i yang diterjemahkan oleh Ats-Tsauriy & Imam Nawawi. Semoga dengan saya memberikan materi ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan sahabat semua. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat


Bab Wudlu

فصل ) فروض الوضوء ستة: األول:النية ، الثاني : غسل الوجه ، الثالث: غسل اليدين مع المرفقين ، الرابع : مسح شيء من 
                                                                           الرأس ، الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين ، السادس :الترتيب 

[Fasal] Fardhu wudlu’ ada 6 :
1) Niat
2) Membasuh wajah
3) Membasuh kedua tangan besert kedua siku
4) Membasuh sebagian dari kepala (kulit/rambut)
5) Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki
6) Tertib

فصل ) شروط الوضوء عشرة : اإلسالم ، والتمييز ، والنقاء ، عن الحيض ، والنفاس ، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأن  ال يكون على العضو ما يغير الماء الطھور ، ودخول الوقت ، والمواالة لدائم الحدث  

[Fasal] Syarat wudlu ada 10 : 
1) Islam 
2) Tamyis 
3) Bersih dari haid 
4) Bersih dari nifas 
5) Bebas dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit 
6) Tidak boleh ada satupun pada anggota wudlu’ yang bisa merubah air 
7) Mengetahui fardhu wudlu 
8) Tidak boleh beri’tiqad (menganggap) satu perbuatan fardhu diantara fardhu fardhu wudlu dianggap     sunnah 
9) Harus dengan air yang membersihkan 
10) Harus setelah memasuki waktu shalat bagi orang yang      “dai’mul hadats” (selalu berhadats) 

فصل ) نوا قض الوضوء أربعة أشياء : (األول) الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إال المنى ، (الثاني ) زوال العقل بنوم أو غيره إال نوم قاعد ، ممكن مقعده من األرض ، (الثالث) التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل ، (الرابع ) مس قبل اآلدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون األصابع

[Fasal] Pembatal wudlu ada 4 : 
1) Sesuatu yang keluar dari qubul (kelamin depat) dan dubur (kelamin belakang) baik berupa angin         atau (berupa) benda lain selain mani (sperma) 
2) Hilangnya akal sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapkan             pantatnya pada tanah (tempat duduk) 
3) Bersentuhan antara kulit laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama dewasa, dari selain orang             yang halal (keduanya tidak ada urusan mahram dan ketika bersentuhan tidak ada penghalang) 
4) Memegang (menyentuh) qubul anak adam dan lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-     jari bagian dalam (tapak tangan/jari-jari)  

فصل ) من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعه أشياء : الصالة والطواف ومس ) .المصحف وحمله ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصالة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد .وقراءة القرآن ويحرم بالحيض عشرة أشياء : الصالة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطالق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه واالستمتاع بما بين السرة والركبة

[Fasal] Larangan bagi orang yang wudlunya batal, ada 4 : 
1) Shalat 
2) Thawaf 
3) Menyentuh Mushhaf 
4) Membawa Mushhaf 

0 Response to "Bab Berwudlu Yang Perlu Anda Ketahui"

Post a Comment